Din lägenhet

Bostadsrättsinnehavare

Som nyinflyttad ska du få ditt namn uppsatt i entrén och på din dörr. Kontakta styrelsen om detta inte är gjort.

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att sköta och underhålla sin lägenhet. Det betyder att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikten och underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak, lägenhetens glas i fönster och för lägenhetens ytter- och innerdörrar. Även inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar. Fel i lägenheten betalas i allmänhet av bostadsrättsinnehavaren.

Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass, uteplats eller med egen ingång, skall bostadsrättsinnehavaren svara för renhållning och snöskottning.

Lägenhetsnummer

Vi har två olika lägenhetsnummer:

  • Skatteverkets lägenhetsnummer som anger var i huset lägenheten är belägen finns angivet på dörrbladet och används i adresser. Alla som bor i ett hus med mer än en lägenhet ska vara folkbokförda på lägenhetsnummer utöver gatuadress. Gatuhuset har adress Götgatan 101 och gårdshuset har adress Götgatan 101 A. Lägenhetsnumret består av fyra siffror, de två första anger våningsplan och de två sista siffrorna bostadens läge inom våningsplanet. Ditt förråd är märkt enligt detta system.
  • Internt lägenhetsnummer i vår bostadsrättsförening som återfinns i föreningens ekonomiska plan. Detta nummer används inom föreningen, är unikt för varje lägenhet och är inte är beroende av att kombineras med gatuadress. Även i ditt lägenhetskontrakt brukar detta nummer finnas.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme numrerat enligt Skatteverkets modell. De som bor i gathuset har förråd i källaren i gårdshuset och boende i gårdshuset (A) har sitt på vinden vilket även framgår av dörrskyltar. Håll ordning i källaren och på vinden, ställ inte ner sopor etc.

Balkongskydd

Föreningen har vissa riktlinjer för hur eventuella balkongskydd ska se ut, anledningen är att vi alla vill att resultatet ska bli snyggt och enhetligt, rådfråga gärna styrelsen. Tyget ska vara av markisväv typ Sandatex färgkod 94/15 (ljusgrå), 70 (mellangrå) eller 407-324 (gråsvart).

Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenhet i andra hand är inte tillåten utan styrelsens godkännande, se även föreningens Stadgar. Lämna in en skriftlig ansökan i god tid till styrelsen om du har för avsikt att hyra ut lägenheten. I ansökan ska du ange dina skäl för uthyrningen, till vem du avser att hyra ut den och under vilken tidsperiod andrahandsuthyrningen ska ske. Om lägenheten hyrs ut utan tillstånd kan det leda till att bostadsrätten förverkas.

Vid andrahandsuthyrning måste hyresgästen informeras om att eventuella grovsopor måste omhändertas eftersom föreningen inte har grovsoprum. Detta bör skrivas in i kontraktet för andrahandsuthyrning, alternativt att lägenhetsinnehavaren tar ansvar för andrahandshyresgästens eventuella grovsopor.

Blanketter för andrahandsuthyrning, Fastighetsägarna:

Avtalsupplåtelse andrahand BRF 2015

Ansökan om tillstånd att hyra ut bostadsrätt i andra hand

Brandvarnare

I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare samt gärna brandfilt och brandsläckare. Testa att brandvarnaren fungerar och byt regelbundet batterier. Litium-batteri håller i ca nio år och alkalisk batteri ca 2 år. Om brandvarnaren börjar svagt pipa med långa intervall är det nödvändigt med batteribyte.

El

Lägenheterna har automatsäkringar som kan återställas om de löst ut. Om strömmen bryts och det inte är fel på automatsäkringarna i lägenheten kan en propp ha gått. I källaren i gathuset finns en elcentral med mätare och proppskåp till alla lägenheter. För att få hjälp att byta kan du kontakta styrelsen eller Habitek vår fastighetsförvaltare.

Föreningen har i årsskiftet 2020/2021 tagit över samtliga elavtal i fastigheten enligt IMD och debiterar dig din individuella elförbrukning på avgiftsavierna.

Gas

I fastigheten har vi gasnät med stadsgas. Leverans utförs av Gasnätet Stockholm AB och betalas av lägenhetsinnehavaren i de lägenheter som gasspis finns installerad.

Om du ska installera eller byta gasspis/häll så gäller vissa bestämmelser, de finner du här. Glöm inte att samtidigt ansöka om Gasnätet Stockholms installationserbjudande på 1.200:- och att installationen skall göra av auktoriserat företag, dels för att få ta del av erbjudandet samt att det blir säkert gjort.

Områdes ID är ZST med Gastyp 1a &1e och Munstycke/dysor G110 & G150.1.

Ekonomisk förvaltning 

Föreningen har uppdragit åt Simpleko att hålla i föreningens räkenskaper, register över bostadsrätter och hyresgäster, inteckningar m.m. Simpleko skickar också ut hyres- och avgiftsavier. Har du frågor om avgifter och betalning besöker du deras kundportal som du loggar in på med  bank-id eller ringer dem.

Telefon: 018-66 01 60, vardagar kl 09.00–12.00
E-post: info@simpleko.se
Simpleko kontaktuppgifter

Du kan betala din avgift via pappersfaktura, digitalbrevlåda Kivra, Autogiro eller som E-faktura.

Hemförsäkring

Föreningen är försäkrad hos Brandkontoret och vid kontakt med Anticimex så ska detta uppges.

Bostadsrättsinnehavare i föreningen ansvarar själva för att den egna bostaden är hemförsäkrad. Viktigt för bostadsrättsinnehavare är att också teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätter. Bostadsrättstillägget täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Pantsättning

Vid frågor om pantsättning av lägenheten kontakta föreningens ekonomiska förvaltning.

Kabel-Tv

Föreningens kabel-tv-leverantör är Tele2. För kontakt se Tjänster/Felanmälan.
Kanalerna som ingår i basutbudet från och med måndag den 1 juli 2019 består av tv-kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, TV6, TV8, FOX, Axess TV och eventuell lokal tv-kanal.
Önskar man som enskild bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst ha fler kanaler än de som sänds via antenn går det bra att kontakta Tele2 för abonnemang och digitalbox till egen kostnad, Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på fastigheten.

Bredband

Föreningen har Bahnhof som bredbandsleverantör. Internetabonnemang med hastighet upp till 1000/1000 megabit ingår i avgiften. Föreningen äger fastighetsfibern samt utrustningen i de gemensamma utrymmena och bostadsrättsägarna äger utrustningen inne i lägenheten. Bahnhof erbjuder även internettelefoni och TV via Zappa.

Vid flytt behövs inte ägarbyte anmälas till Bahnhof om Du och den nya ägaren enbart använder sig av den tjänst som ingår i avgiften till Brf Kroken 4.

Däremot vid tilläggstjänster och/eller beställd router via Bahhof behövs ägarbyte anmälas för att säkerställa garanti och support. Det görs genom att ny ägare anmäler att hen ska flytta in och överta tilläggstjänster/routern. Där tidigare ägare med sig routern behöver hen anmäla detta till Bahnhof så att routerns garanti även gäller på ny adress.

För kontakt se Tjänster/Felanmälan.

Vattenlås och golvbrunnar

Golvavloppet i badrummet behöver regelbundet rensas. Ta bort gallret, lyft upp insatsen från golvbrunnen, rengör och sätt tillbaka. Har du badkar är risken särskilt stor för att du inte uppmärksammar att avloppet satts igen. Vattenlås under handfat och diskbänk i kök behöver rensas då och då för att det inte ska bli stopp. Skruva av nederdelen, lyft ur vattenlåset som sedan görs rent och återmonteras.

Ventilation

Lägenheterna har självdragsventilation. Självdrag bygger på principen att luftdrag uppstår när det är varmare inne än ute. Lägenhetsinnehavaren kan reglera ventilationen genom att justera hur mycket luft som kommer in i lägenheten. Ovanför fönstret, och i skafferiet om du har sådant, finns reglering för luftinsläppet. Ventilationen är således ofta stark under vinterhalvåret, vilket innebär att du kan behöva minska luftintaget till lägenheten när det är kallt ute. Under heta sommardagar kan i vissa fall ventilationen helt upphöra. Under sådana varma sommardagar behöver du ventilera lägenheten genom att hålla ett fönster öppet, dock tilltar ventilationen när temperaturen sjunker under sommarnatten. Du bör någon gång under året kontrollera att luftinsläppen till din lägenhet inte är igensatta av smuts, fågel- eller getingbon.

Rengöring av fönsterventiler