Ska du bygga om?

Riktlinjer vid ändringar/tillägg i bostadsrätt

Tillsammans tar vi hand om vårt gemensamma hem. Att inneha en bostadsrätt innebär att du är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och har nyttjanderätt till ”din” lägenhet samtidigt som du äger en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen. Innebörden av detta är att vi, som bostadsrättsinnehavare, måste iaktta vissa regler i samband med att vi planerar att renovera, bygga om eller bygga till ”vår” lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten men vid väsentliga förändringar krävs styrelsens tillstånd. Styrelsen godkänner normalt en begäran om ändring under förutsättning att den inte medför skada på föreningens fastigheter eller är till men för annan medlem.

Väsentliga kontra icke väsentliga förändringar

Bostadsrättsinnehavaren får göra vissa förändringar i lägenheten, se även föreningens stadgar. Ingrepp i de delar som bostadsrättsföreningen ansvarar för är nedan omnämnda som ”Väsentliga förändringar” och kräver tillstånd av styrelsen innan åtgärden vidtas.

Vid renovering som kan störa dina grannar är det önskvärt att du annonserar i god tid, minst 2 veckor innan byggstart, med kontaktuppgifter och beräknad tid då det kan pågå.

Exempel på icke väsentliga förändringar – bostadsrättsinnehavaren ansvarar:

  • Tapetsering och målning
  • Inläggning av parkettgolv (löst golv)
  • Målning/byte av köksinredning
  • Utbyte av kakel, bänkskivor, diskbänk och blandare i köket

Observera att ingrepp i vatten, el och avlopp i samtliga fall kräver att installationerna utförs fackmannamässigt. Vissa ingrepp kan innebära väsentliga förändringar som kräver tillstånd från styrelsen för att få utföras, se nedan.

Exempel på väsentliga förändringar – bostadsrättsföreningen ansvarar och tillstånd beslutas av styrelsen:

Väsentliga förändringar är till exempel alla ingrepp i befintliga ledningar avseende avlopp, värme, vatten eller ventilation och kräver att installationerna utförs fackmannamässigt. Vid våtrumsarbeten ska auktoriserad entreprenör anlitas. Fläktdrivna spiskåpor eller badrumsfläktar får absolut inte anslutas till utsugningskanalen. Förändring av rumsindelning är ett annat exempel. OBS! Ingrepp i bärande konstruktioner kräver bygglov.

Handdukstork/golvvärme

Enligt instruktioner från miljöförvaltningen bör vi inte använda vattenburen handdukstork eller golvvärme i byggnaden. Så vid en renovering där antingen handdukstork eller golvvärme omfattas bör det bytas ut till en sort som inte är vattenburen.

Rutin för vattenavstängningar:

  1. Vattenavstängningar ska anmälas och godkännas av styrelsen – Boende söker tillstånd hos styrelsen och som i sin tur meddelar fastighetsförvaltare Habitek. Avisering ska ske minst 2 veckor innan planerad avstängning om inte annat avtalats med styrelsen. Detta gäller i synnerhet då Habiteks fastighetsskötare skall medverka vid avstängningen och när det påverkar våra lokalhyresgästers verksamheter.
  2. Aviseringen kan i vissa fall vara förenad med en kostnad av Habitek som debiteras Brf Kroken 4 och efterdebiteras den boende.

Varför ska vi ha denna rutin?
Bland annat detta:
– Andra boende/lokalhyresgäster i fastigheten måste få veta i god tid när en avstängning ska ske så att de kan planera sina aktiviteter.
– Avstängningen kan sitta på ett ställe dit vi inte har direkt tillgång till.
– En avstängning kan vara bristfällig så att vattenskador eller andra problem kan uppstå.

Om dina hantverkare behöver komma åt installation i City Biljard ska de alltid kontaktas innan så att vi stör stör deras verksamhet så lite som möjligt.
http://www.citybiljard.se/

Om bostadsrättsinnehavaren känner osäkerhet om en planerad åtgärd så är det viktigt att informera och fråga styrelsen om råd innan åtgärden vidtas.

Nyinstallerade dörrar mot trapphus

Numera kräver byggregler att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara brand- och brandgastäthetsklassade dvs säkerhetsdörr. Vid byte av ytterdörr gäller att den ska ha ett likartat utseende som övriga installerade säkerhetsdörrar i trapphuset. Därför krävs vid ytterdörrbyte samtycke från styrelsen. Färgkoder och mallar för utsmyckning finns hos styrelsen.

Se även föreningens Stadgar under fliken Vår Förening som redogör för bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter.