Ska du bygga om?

Riktlinjer vid ändringar/tillägg i bostadsrätt

Att inneha en bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och att man har nyttjanderätt till ”sin” lägenhet. Samtidigt äger man en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen. Innebörden av detta är att vi, som bostadsrättsinnehavare, måste iaktta vissa regler i samband med att vi planerar att renovera, bygga om eller bygga till ”vår” lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten, men vid väsentliga förändringar krävs styrelsens tillstånd. Styrelsen godkänner normalt en begäran om ändring under förutsättning att den inte medför skada på föreningens hus eller är till men för annan medlem.

Väsentliga kontra icke väsentliga förändringar

Bostadsrättsinnehavaren får göra vissa förändringar i lägenheten. Ingrepp i de delar, som bostadsrättsföreningen ansvarar för, är nedan omnämnda som ”Väsentliga förändringar” och kräver tillstånd av styrelsen innan åtgärden vidtas.

Vid renovering som kan störa dina grannar är det önskvärt att du annonserar i god tid med kontaktuppgifter och beräknad tid då det kan pågå.

Exempel på icke väsentliga förändringar – bostadsrättsinnehavaren ansvarar:

  • Tapetsering och målning
  • Inläggning av parkettgolv (löst golv)
  • Målning/byte av köksinredning
  • Utbyte av kakel, bänkskivor, diskbänk och blandare i köket

Observera att ingrepp i bad-/duschrum och kök i samtliga fall kräver att installationerna utförs fackmannamässigt. Vid våtrumsarbeten ska auktoriserad entreprenör anlitas. Vissa ingrepp kan innebära väsentliga förändringar som kräver tillstånd från styrelsen för att få utföras, se nedan.

Exempel på väsentliga förändringar – bostadsrättsföreningen ansvarar:

Väsentliga förändringar är till exempel alla ingrepp i befintliga ledningar avseende avlopp, värme, vatten eller ventilation. Fläktdrivna spiskåpor eller badrumsfläktar får absolut inte anslutas till utsugningskanalen. Förändring av rumsindelning är ett annat exempel. OBS! Ingrepp i bärande konstruktioner kräver bygglov.

Om dina hantverkare behöver komma åt installation i City Biljard ska de kontaktas innan så att vi stör stör deras verksamhet så lite som möjligt.
http://www.citybiljard.se/

Om bostadsrättsinnehavaren känner osäkerhet om en planerad åtgärd, fråga styrelsen innan åtgärden vidtas.

Numera kräver byggregler att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara brand- och brandgastäthetsklassade. Vid byte av ytterdörr gäller att den ska ha ett likartat utseende som övriga installerade säkerhetsdörrar i trapphuset. Därför krävs vid ytterdörrbyte samtycke från styrelsen.

Se även föreningens Stadgar som redogör för bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter.