Vår förening

Fastigheten byggdes 1926. Bostadsrättsföreningen registrerades den 19 september 2007 och köptes den 15 april 2010 av Familjebostäder till en köpeskilling om 42 miljoner kronor.

Föreningen blev äkta 2011. Endast fysisk person beviljas medlemskap i föreningen. Om du inte har fått föreningens stadgar från din mäklare så finns de längst ner på denna sida.

Fastigheten omfattar två hus som hos Skatteverket betecknas enligt följande: gathuset Götgatan 101 samt gårdshuset Götgatan 101 A. Föreningen äger tomträtten.

Det finns 37 bostadsrättslägenheter i huset. Två av bostadsrätterna är en 4:a varav 1 rum och kök är separat uthyrningsdel. Föreningen har 6 lokaler som upplåts med hyresrätt. Det finns inga garage- eller parkeringsplatser.

Org.nummer: 769617-4080
 
Adresser till oss:
 
Fakturor inskanning:
Brf Kroken 4
Fastnr 321
Box 1005
831 29 Östersund.
 
Fakturor Epost:
 
Post:
Simpleko
Box 307
751 05 Uppsala
 
inkluderar Pantsättningshandlingar, Överlåtelseavtal, Upplåtelseavtal, och liknande dokument för påskrift. Vänligen notera innehåll på kuvert.
 
 
Styrelsen: info@kroken4.se
 
Vi som arbetar i styrelsen för Bostadsföreningen Kroken 4 är alla boende i fastigheten. www.allabolag.se
 
Besöksadress:
Bostadsrättsföreningen Kroken 4
Götgatan 101
116 62 Stockholm
 
 

Årsredovisning 2021 – Brf Kroken 4

Stadgar Brf Kroken 4 2019-11-21