IMD – installation

Hej alla Grannar.

I veckan kommer vi att fortsätta arbetet med vår elcentral. Håltagare kommer att borra ett hål och detta kan störa någon timme men kommer inte påverka elförsörjningen. Så snart detta är gjort kommer vi att boka tid för att installera elcentralen och den nya elstamkabeln. Avisering kommer att göras senast två veckor innan.

Vänlig hälsning
Styrelsen